1005795_295219430620737_1726436761_n.jpg1916.jpg3447_FranzJoseph_02.jpg431260_479056315474271_1012003578_n.jpg73675-A-Korona-es-a-relikviak-1-26-640x640-0.jpg798.jpg998721_487996424610226_1801094424_n.jpgDSC_0382.jpgDSC_2944_a.JPGIVKárolyZitakoronázás.jpgMaria_Theresa-coronation-1741-Pressburg-Hertz.jpgV._Ferdinánd_megkoronázása.JPGherma.jpgkiraly_kard.jpg

Köszöntő

Lovagrendünk célja, hogy megőrizze és ápolja a magyar történelem során Aranysarkantyús vitézzé avatott hősök emlékét, felkutassa leszármazottaikat és velük közösen emlékhelyeket alakítson ki.

Magunkénak valljuk eddigi utolsó királyunk, Boldog IV. Károly szellemiségét, békeszeretetét, melyet büszkén hirdetünk és megőrzünk! Az ő emléke előtt is kívánunk tisztelegni tevékenységünkkel.

I. Ferenc József császár és magyar király halálával 1916. november 21-től Károly lett a Monarchia feje.

IV. Károly néven lépett a magyar trónra, a koronázási szertartásra Budapesten a Mátyás templomban került sor 1916. december 30-án. A szokásoknak megfelelően a koronázás után aranysarkantyús vitézeket avatott, a képen látható 50 katona részesült a magas elismerésben. 

 

"Tekintettel arra a körülményre, hogy az 1916. évi koronázás a háboru harmadik esztendejében ment végbe, az aranysarkantyus vitézek kijelölése összefüggésbe hozatott harcztéri érdemekkel, s az aranysarkantyus vitézségre csak olyan férfiak hozattak legfelső helyen javaslatba, akik komoly harcztéri szolgálattal érdemesültek erre a magas kitüntetésre s emiatt szem előtt tartatott az a körülmény is, hogy harcztéri szolgálat által érdemesült olyan egyének üttessenek aranysarkantyús vitézekké, akik az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásukért háborus kitüntetésben részesittettek." 

 

A koronázási eskü a budai várban, a Szentháromság téren. 

 

Az eddigi utolsó magyar király

Teljes nevén Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Habsburg-Lothringen

(1887. augusztus 17 - 1922. április 1.)

 I. Károly néven osztrák császár, IV. Károly néven magyar, III. Károly néven cseh király.

"Uram, történjék meg a Te akaratod. A Te kezedbe teszem le magam életét, feleségemét és gyermekeimét. Felajánlom Neked váltságul az én életemet népem boldogulásáért." 
 
Boldog Károly ima:
 
Gondviselő Istenünk, Te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szűz Mária és Szent István országát. Segíts kérünk, hogy az ő hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben, mindig nyitva álljon előtted szívünk hajléka, és a ránk bízottakkal együtt eljussunk Hozzád, az örök boldogság honába! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.